top of page

Много важно е за всички нас професионалисти сладкари и хлебари, да използваме правилна терминология, първо за да може да общуваме правилно и професионално помежду си  и с колегите в чужбина 

и разбира се защото всяка наука има много определена терминология 

с много определено съдържание във всеки термин.

Речникът който следва е съгласуван с преподавателите по хлебарство и сладкарство от френската школа

"ЛЕНОТР" и ще се попълва непрекъснато след изпращане на въпроси за други термини, от всички Вас.

bottom of page